Chính sách bảo mật của chúng tôi tập trung vào việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng. Chúng tôi cam kết duy trì một môi trường an toàn và bảo mật thông tin, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bảo mật dữ liệu.

Tại Thiết bị vệ sinh TATA, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng. Chúng tôi đảm bảo rằng mọi thông tin được thu thập và sử dụng tuân thủ các quy định bảo mật dữ liệu và luật pháp hiện hành.

Thiết Bị Vệ Sinh Cao Cấp TaTa Việt Nam

Dưới đây là các nguyên tắc chính mà chúng tôi tuân theo:

  1. Thu thập thông tin: Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết và chỉ từ các nguồn hợp lệ. Mục đích của việc thu thập thông tin là để cung cấp dịch vụ và sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.
  2. Bảo mật thông tin: Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật công nghệ tiên tiến để đảm bảo rằng thông tin cá nhân không bị truy cập trái phép, mất mát, hoặc sử dụng không đúng mục đích.
  3. Sử dụng thông tin: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân chỉ cho mục đích cung cấp sản phẩm và dịch vụ, trừ khi chúng tôi có sự đồng ý rõ ràng từ người dùng cho mục đích khác.
  4. Chia sẻ thông tin: Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ trường hợp được phép hoặc yêu cầu bởi pháp luật.
  5. Bảo mật trực tuyến: Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật trực tuyến để đảm bảo an toàn cho dữ liệu truyền qua mạng.

Chúng tôi cam kết tuân thủ các nguyên tắc trên để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng được bảo vệ tốt nhất có thể. Chúng tôi sẽ liên tục cải tiến chính sách bảo mật của mình để phù hợp với các yêu cầu bảo mật dữ liệu mới nhất và sự thay đổi trong môi trường kỹ thuật số.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

2. Phạm vi sử dụng thông tin

3. Thời gian lưu trữ thông tin

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng